Το Καλάθι σας είναι άδειο.


Πιστοποιήσεις

Η εταρεία μας πιστή στην δεσμευσή της για διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προιόντων και των υπηρεσιών της διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητίκα:

  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατα ISO 9001:2008 (icon ISO9001)

  • Συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348 περί Ορθής Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προιόντων (icon ΥΑ1348)

 

Επίσης, λειτουργώντας παντα με βαση τις ισχύουσες νομοθεσίες αλλα και με ευαισθησία προς το περιβάλλον, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παραγωγών ΗΗΕ και, εχοντας συνάψει σύμβαση με νομίμο και αδειοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης, αποδίδει κανονικά τον φόρο ανακύκλωσης για τα προιοντα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που εισάγει.